Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
andthewinneris
08:18
4362 bb58
Reposted bysaltysweet saltysweet
andthewinneris
08:18
4345 5b4d
andthewinneris
08:18
4344 0c35 500
Reposted bysaltysweet saltysweet
andthewinneris
08:18
4340 1c53 500
andthewinneris
22:52
Tak bardzo mi na tobie zależało, że zapomniałem, że nie warto się zmieniać dla kogoś.
andthewinneris
22:50
I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu, bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
andthewinneris
14:10
4714 71f8 500
andthewinneris
14:07
Dostrzegłem w Tobie coś wyjątkowego, ale nie dałeś mi szansy uwierzyć, że mogę być najważniejszy.
I tak wyjątkowość sięgnęła bruku.
andthewinneris
15:35
Play fullscreen
unconditional Love equals Pareto efficiency?
andthewinneris
23:16
3958 1726
Reposted fromDiamondOfDeath DiamondOfDeath viahotcake hotcake
andthewinneris
00:04
5869 0a30 500
Reposted byiron-man iron-man
00:01
4945 cef5 500
Reposted byshortsguy shortsguy
andthewinneris
17:53
3747 30bf 500
five dances.
Reposted byiron-mansmutnomipoche
andthewinneris
17:31
4526 93b8
Reposted bysmutnomidziewczynkaodnalezionafreskaliqouricekissinfectious0diseasesaltysweet
andthewinneris
17:31
4406 6bf9
andthewinneris
11:21
5146 bea4 500
Reposted byImGay ImGay
andthewinneris
09:14
3758 f5ed
Who needs porn when there is a wrestling?!
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viajudas judas
andthewinneris
08:54
0085 3d4e
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viajudas judas
andthewinneris
08:54
andthewinneris
08:45
- Zastanawiałam się, czemu wybieramy ludzi, którzy traktują nas jak zera...
- Akceptujemy taką miłość, na jaką w naszym mniemaniu zasługujemy.
— Charlie.
Reposted fromnila nila viajudas judas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl